Ki minősül hátrányos helyzetű álláskeresőnek?

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

  • Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül).
  • 30 év feletti pályakezdő álláskeresők.
  • 50 év felettiek.
  • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek.
  • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
  • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható- Foglalkoztatáspolitikai szempontból a területi sajátosságok miatt eltérő, hogy ki számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettnek. A veszélyeztetettséget jelentő munkanélküliségi időtartam a megyei foglalkoztatási főosztályok által kerül meghatározásra, minimum 3 hónap.).
  • Megváltozott munkaképességű személyek.
  • Roma nemzetiséghez tartozó személyek.