Az Irányító Csoport tagjai:

Vas Vármegye Önkormányzata

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, az Irányító Csoport elnöke

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Vámos Zoltán főispán

 Az Irányító Csoport feladatai:

  • Információt gyűjt a térség munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, és megszervezi a Paktum Szervezet tájékoztatását.
  • Elfogadja és nyomon követi a megye foglalkoztatási stratégiáját és a paktum átfogó munkaprogramját.
  • Elfogadja a foglalkoztatási paktum éves munkatervét, szervezeti kompetenciája és kapcsolatai révén elősegíti és nyomon követi a munkaterv megvalósítását, valamint számba veszi és értékeli a foglalkoztatási projekt eredményeit.
  • Beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon a program teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről.
  • Javaslatot tesz a Paktum Szervezet üléseire, az ülések napirendjére, feldolgozza a Paktum Szervezet ajánlásait.
  • Segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat.