Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001

Kedvezményezett neve: Vas Vármegye Önkormányzata

Konzorciumi partner: Vas Vármegyei Kormányhivatal

A projekt címe: Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum

Szerződött támogatás összege: 1 973 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028.06.30.

A Vas Vármegye Önkormányzata a Vas Vármegyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködés keretén belül valósítja meg a Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum projektet azzal a céllal, hogy – az előző támogatási ciklusban megkezdett munkaerő-piaci programokra építve, azt folytatva, a korábbi akciótervet aktualizálva, felülvizsgálva, kiegészítve – támogassa a vármegyei szintű foglalkoztatásösztönző folyamatokat, elősegítve ezzel a meglévő munkaerő helyben maradását, növelve a foglalkoztatási aktivitását, továbbá az inaktív réteg munkaerő-piacra történő integrálását. Ezek a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása (elsősorban a foglalkoztatási támogatások), illetve a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése (elsősorban a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások) révén realizálódnak, továbbá megvalósul Vas vármegye fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztése

A Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum a szubszidiaritás elve mentén szerveződik, a lehető legszélesebb körben bevont partnerségi alapokon biztosítja az együttműködést, mely együttműködés elsődleges célja Vas vármegye gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése.

A Paktum projekt kiemelt feladata a helyi foglalkoztatás-szervezés támogatása a Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködési megállapodáson keresztül, nagymértékben építve és támaszkodva az előző programozási időszakban a TOP forrásból finanszírozott Paktum projektek tapasztalataira. Kiemelt cél a munkaerő kereslet és kínálat vármegyei szintű összehangolása, különös tekintettel az országos/vármegyei átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkező, kevésbé fejlett járásokban.

A projekt részeként megvalósul a Paktum együttműködési megállapodás területi szintjére vonatkozó foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv kidolgozása, beleértve kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat. A projekt részét képezi a foglalkoztatási paktum stratégiájának megvalósítására reális ütemtervű munkaprogram kidolgozása, összhangban az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. A Vas Vármegye Önkormányzata koordinálja a projektben a munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzését, továbbá a szociális gazdaság fejlesztéséhez, a helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez és a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó projektelemek megvalósítását.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal tevékenysége, feladata a Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásához kapcsolódó projektrész megvalósítása: munkaerő-piaci alkalmazkodás támogatása (képzés); bértámogatás; foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos támogatások; mobilitási támogatás; vállalkozóvá válást elősegítő támogatás; foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása révén. A Vas Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum munkaerő-piaci programjának célcsoportját a – foglalkoztatáspolitikáért felelős szakpolitikai felelős jóváhagyásával kidolgozott és meghatározott – 30 év feletti hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktív személyek alkotják.

Cél és feladat a mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, hatékonyabb programmegvalósulások támogatása, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítése.

Vármegyei célértékek a felhívásban meghatározott indikátorokhoz kapcsolódóan
Indikátor Célérték (fő)
Programban résztvevő munkanélküliek száma 1083
Programban résztvevő inaktív személyek száma 127
Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma 683