Ki minősül álláskeresési szempontból inaktívnak?

A KSH meghatározása szerint gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Idetartoznak többek között a nem dolgozó tanulók, nyugdíjasok, a háztartásbeliek, az idénymunkások (az idényen kívül három hónapot meghaladó távollét esetén), ha nem kerestek munkát.