Befektetésösztönzés programelem megvalósítása során cél a vállalkozási befektetések intenzitásának és mennyiségének, valamint a GDP és foglalkoztatási szint növelése, a megye tőkevonzó képességének növelése. Cél, hogy a beazonosított munkahely-hiányos térségekben segíteni lehessen a befektetési aktivitás növekedését, ami lehetőséget ad arra, hogy a távolra ingázók, illetve az alacsonyabb mobilitású álláskeresők is munkahelyet találjanak. A befektetés-ösztönzési programelem részeként szükséges beazonosítani a befektetés-ösztönzés tevékenységeivel támogatni kívánt helyszíneket (településeket és térségeket), majd azokra alapozva tovább gondolni a lehetséges irányokat. Az aktuális munkaerő-piaci trendekhez illeszkedően a befektetés-ösztönzési program kiemelten kell, hogy kezelje a humán erőforrás biztosításával összefüggő kérdéseket.