A Paktum Iroda szolgáltatási, szervező, koordináló, adminisztratív, valamint monitoring- és értékelési tevékenységet lát el a projekt megvalósítása során. Információt gyűjt és szolgáltat a paktumterület gazdasági és foglalkoztatási helyzetéről az alábbiak mentén:

  • Figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködésben érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében.
  • A mindenkori foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, hatékonyabb programmegvalósulások támogatása, a támogatások munkaerőpiaci hatásának erősítése.
  • Foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek generálása és a megvalósítás koordinálása, az információk megosztása, tapasztalatcsere a partnerségen belül.
  • Az Irányító Csoport, a Paktum Szervezet és munkacsoportok munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (pl. ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, határozatok nyilvántartása, fórumok szervezése), a sajtónyilvánosság biztosítása, valamint a paktum külső és belső kapcsolatainak gondozása.
  • A paktum projekt eredményeinek és előrehaladásának nyomon követése és értékelése, ezekről összefoglaló jelentések készítése.
  • Foglalkoztatási partnerség működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása.
  • Vállalati kapcsolattartás hatékonyságának növelése (szakpolitikai felelőssel és kormányhivatallal közösen).
  • Munkaerő-piaci programok eredményességének biztosítása (szakpolitikai felelőssel és kormányhivatallal közösen)