Aktualitások, Álláskeresőknek

Szakképzettség mellé érettségi?

Sokakban felmerül a kérdés, hogy milyen előnyei lehetnek, ha egy szakképesítés mellé megszerzik az érettségi bizonyítványt is. Megtérül a tanulmányokba befektetett többletenergia? Jár ez bármilyen előnnyel a munkaerőpiacon? Ezekre a kérdésre adunk választ a következő cikkünkben.

Fontos megjegyezni, hogy a szakmai oktatás két intézménytípusban zajlik. A technikumban oktatott szakmák főszabály szerint öt év alatt, a szakképző iskolában oktatott szakmák pedig három év alatt sajátíthatók el. A legfontosabb különbség, hogy a technikumi képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség is. Ebből kifolyólag a technikum elvégzését követően a diák akár a felsőoktatásban is tovább tanulhat. Míg a szakképző iskolában végzett tanulók csak szakképzettséggel rendelkeznek. Az érettségi természetesen ezután is megszerezhető, valamilyen érettségire felkészítő képzés formájában.

De miért jó, ha rendelkezünk érettségivel a szakképzettség mellett?

Már a munkaerőpiacra lépéskor is nagy előnyt jelenthet az érettségi. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy a vállalatok sokkal jobban értékelik a képzettebb munkaerőt. Így a betöltetlen pozíciókra is szívesebben vesznek fel egy érettségivel is rendelkező dolgozót, mint akinek csak szakképzettsége van. Becslések szerint az olyan szakiskolai végzetteknek, akik nem rendelkeznek érettségivel, a fele segéd- vagy betanított munkásként dolgozik. Ráadásul, ha megvizsgáljuk az utóbbi évek tendenciáit, akkor azt látjuk, hogy egyre magasabb a valamilyen egyszerű foglalkoztatásban vagy közfoglalkoztatásban dolgozók aránya az érettségivel nem rendelkező szakképzettek körében. Az érettségit nem adó szakmunkásképzésben végzettek nagy része tehát segéd- vagy betanított munkásként tud csak elhelyezkedni. Ugyanakkor ezek az arányok az érettségivel rendelkező szakközépiskolát végzettek esetében sokkal kedvezőbbek. Például rendkívül alacsony a közmunkát végzők aránya közöttük. De sokkal többen végeznek a képesítésükhöz kötődő szakmunkát vagy akár szellemi munkát is.

A cégek is jobban megbecsülik az érettségizett szakmunkásaikat, ami a bérekben is megmutatkozik. Az érettségizett szakközépiskolát végzettek körülbelül negyedével keresnek többet, mint a szakiskolát végzettek. Valamin egy esetleges előléptetés során is valószínűleg az érettségivel rendelkező dolgozót fogja preferálni a munkáltató. Az is megfigyelhető, hogy a csak szakiskolát végzettek kereseti lemaradása az életkorral is folyamatosan nő, ami azzal áll összefüggésben, hogy a dolgozó nem igazán képes más munkafeladatokat ellátni, más munkaköröket betölteni. Ezzel szemben az alkalmazkodóképességet megalapozó kompetenciáknak köszönhetően az érettségit tett munkavállalók esetében ez nem akkora probléma.

Elmondható tehát, hogy a munkaerőpiacon mind rövid, mind pedig hosszútávon előnyhöz juttat minket, ha nem csupán egy szakképzettséget szerzünk meg, hanem emellett sikeres érettségi vizsgát is teszünk.