Ki lehet munkavállaló?

  • Az, aki tizenhatodik életévét betöltötte vagy
  • Munkaviszonyt létesíthet a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. Azonban a tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges.
  • Bizonyos tevékenységek esetében azonban (melyek a külön jogszabályban meghatározott művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenységek) a tanköteles fiatal munkavállaló a gyámhatóság engedélye alapján fentiekben meghatározott feltételektől eltérően is) foglalkoztatható. A korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt

Megjegyzés: Ha a tizennyolcadik életévét még be nem töltött személy nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végez munkát arra Mtv 72/A paragrafusában meghatározottak vonatkoznak.