Aktualitások, Munkáltatóknak

Paktum kisokos: A vállalkozási szerződés

Korábbi cikkünkben már szóba került a vállalkozási szerződés, mint a munkavégzésre irányuló jogviszonyok egyike. De mi is ez tulajdonképpen? Mik a legfontosabb elemi? Mi az az eredménykötelem? Milyen jellemzői vannak egy ilyen szerződésnek? Mikor eredményes a tevékenység? Ezekkel mind tisztában kell lennünk, ha sikeresen akarunk vezetni egy vállalkozást vagy annak beindításán gondolkodunk.

 

 

 

Mi is az a vállalkozási szerződés?

A jog szerint (Ptk. XXXVII.) a vállalkozási szerződés egy olyan szerződési forma, amely a vállalkozó és a megbízó szervezet között jön létre. Ennek alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására vállalkozik, a megbízó pedig a szolgáltatás átvételére és a szolgáltatás díjának megfizetésére köteles.

Mi az az eredménykötelem?

Ez a vállalkozási szerződés legfontosabb pontja. Ugyanis a vállalkozási szerződés csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a felek által szerződésben meghatározott eredmény megvalósul. Ennek az eredménynek a megvalósítására a vállalkozót a törvény is kötelezi. Ha ennek ellenére az eredmény nem teljesül, a vállalkozónak díj nem jár. Amennyiben minden rendben zajlik és a vállalkozó teljesíti az elvárt eredményt, úgy ezt köteles átadnia a megrendelő részére, a megrendelő pedig köteles ennek az átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére. A szerződés szerint megvalósult eredményt műnek nevezzük. Érdemes megjegyezni, hogy az átvétel abban az esetben nem tagadható meg, ha a műnek olyan hibája van, amelynek kijavítása nem akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

A tevékenységnek és az eredmények is több fajtája van. Ez megjelenhet valamilyen tárgyiasult eszközben (általában termék, vagy ingatlan), lehet szolgáltatás vagy akár immateriális forma is. Nem feltétele azonban egy teljesen új eszköz előállítása. A tevékenység irányulhat valamilyen már meglévő dolog átalakítására, karbantartására vagy annak javítására is. Továbbá az elvállalt tevékenység lehet egyedi, alkalmi jellegű és folyamatos is.

A vállalkozó kötelességei, a tevékenység elvégzésének feltételei

A vállalkozási szerződés megkötése esetén a vállalkozó nagyfokú önállóságot kap a megrendelőtől. A tevékenysége elvégéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket (ideértve a munka elvégzéséhez szükséges anyagokat) a vállalkozó köteles önmagának megteremtenie. Ha a szerződésben erre nem térnek ki külön a felek, akkor a vállalkozó saját maga döntheti el a munkavégzés helyét és az időbeosztását is saját maga menedzseli. A törvény kiköti azonban, hogy a tevékenység elvégzésének feltételeit a vállalkozó köteles úgy megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

A megrendelő jogai

A megrendelő utasítási joggal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy utasításokat adhat a vállalkozó részére, aki pedig eszerint köteles eljárni. Fontos azonban, hogy ez nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti terhesebbé annak teljesítését. Továbbá, ha a megrendelő olyan utasítást ad, amely szakszerűtlen, vagy nem célszerű, a vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben a megrendelő ezen figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, a vállalkozó elállhat a szerződéstől.

A megrendelőnek ellenőrzési joga is van, ami felhatalmazást ad számára, hogy már a teljesítés folyamata közben is vizsgálhassa, hogy a várt eredmény előállítása megfelel-e a szerződésben foglaltaknak. Tehát a megrendelő magát a tevékenységet és az ehhez felhasznált anyagok minőségét is bármikor ellenőrizheti. Fontos azonban, hogy azokon a területeken, ahol a megrendelőnek nincs utasítási joga, ott ellenőrzési joggal sem rendelkezik.