Aktualitások, Paktum hírek

Partnerséget építünk!

A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére 26 alapító tag részvételével megalakult a megyei Paktum Szervezet a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 azonosítószámú Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum című, Széchenyi Terv Plusz program keretében.

A Vas megye egészét érintő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés több évtizedes előzménye jó alapot adott a partnerségben rejlő kiemelt célok: a munkaerő kereslet és kínálat megyei szintű összehangolásának megvalósítására.

A valós térségi-, megyei foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés esetében széles partnerséget kell építeni a helyi gazdaság, a vállalkozások, a civil önkormányzati szereplők és a foglalkoztatók világában, továbbá az illeszkedő programok, támogatások összekapcsolását is meg kell valósítani (szociális-, identitás erősítő programok, infrastrukturális támogatások, gazdaságélénkítő intézkedések összehangolása). Ennek érdekében a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésében, a „Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum” c. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VS1-2022-00001 kódszámú projekt keretében megyei szintű foglalkoztatási paktum megkötését kezdeményezték. A Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum a munkaerő-piaci szereplők megállapodásban rögzített összefogása azzal a céllal, hogy – az előző támogatási ciklusban megkezdett munkaerő-piaci programra építve, azt folytatva, a korábbi akciótervet aktualizálva, felülvizsgálva, kiegészítve – támogassa a megyei szintű foglalkoztatásösztönző folyamatokat, elősegítve ezzel a meglévő munkaerő helyben maradását, növelve a foglalkoztatási aktivitását, továbbá az inaktív réteg munkaerő-piacra történő integrálását.

Az Együttműködési Megállapodást aláíró 26 tag felelősséget érez Vas megye foglalkoztatási helyzetéért és készek lehetőségeiket a megye foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési céljainak szolgálatába állítani. A Megállapodás nyitott a továbbiakban csatlakozni kívánó szervezetek számára.

A Paktum Szervezet alakuló ülése az operatív működés és a minél szélesebb társadalmi, szakmai partnerség érdekében 4 munkacsoport létrehozásáról határozott.