Munkacsoport ülés – Szociális gondoskodás

2022. Október 27.

10:00

Venue

Vas Megyei Önkormányzat

Vas Megyei Önkormányzat


Szervező

A Vas Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium támogatást nyert a „Vas megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Paktum c. projekt működtetésére. A program keretében fontosnak tartjuk a gazdaság és foglalkoztatás fejlesztés speciális területeinek és így a szociális gazdaságnak a megyében betöltött szerepét, szereplőinek számbavételét, fejlesztésének lehetőségeit. Úgy gondoljuk, hogy a szociális gazdaságba potenciálisan bekapcsolható szervezetek (civil szervezetek, vállalkozások, valamint a helyi önkormányzatok) alapvető információk átadásával tehetők érdekeltté és motiválttá abban, hogy a szociális gazdaság aktív, helyi szereplőivé váljanak; ideértve forrásszerzési képességük növelését is.

Ennek a gondolatnak a megvalósítása céljából indítjuk el a Szociális gondoskodás elnevezésű munkacsoport működését.

Az előző időszak paktum projektjeiben is szerepeltek már olyan elemek, amik alkalmasak voltak a szociálisan hátrányosabb helyzetű célcsoport-tagok felzárkóztatására. A mentori szolgáltatás keretében folyamatos volt a személyes segítésük, de a párhuzamos ellátó rendszerekbe történő irányításon túl saját eszközökkel a megyében működő paktumok nem rendelkeztek. Időközben elindult a megyei esélyteremtő partnerség megszervezése, ami már némiképp változtatott ezen a helyzeten, hiszen ez szoros együttműködésben működött a megyei foglalkoztatási paktummal. Emellett a szociális gazdaság területén is történtek pozitív változások a megyében, részben a szociális foglalkoztatási programok révén, részben pedig olyan társadalmi vállalkozások megjelenésével, amelyek kiemelten kezelték a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatását. Mindennek köszönhető, hogy a jelenlegi paktum projektben már szerepel szociális gazdaságfejlesztési komponens is, amely segíthet abban, hogy bővüljön a leghátrányosabb helyzetű célcsoportok számára munkát és esélyt kínáló foglalkoztatási lehetőségek száma, és ezek szervesüljenek a foglalkoztatási paktum rendszerébe is.