Menedzsment

A projektmenedzsmentet a Vas Megyei, az Észak-Vasi és a Dél-Vasi Paktum esetében is a Vas Megyei Önkormányzat projektmenedzsere és pénzügyi vezetője alkotja.

A menedzsment biztosítja:

  • a projekttevékenységek megvalósításának folyamatos nyomon követését, az eltérések, módosítások koordinálását,
  • figyelemmel kíséri a projekt célok megvalósulását és gondoskodik a támogatás szabályos, Támogatási Szerződésnek megfelelő felhasználásáról,
  • felel a projektben keletkezett teljesítések elszámolhatóságáért, illetve a Támogatási Szerződésnek való megfelelőségéért, biztosítja a szakmai egyeztetések lebonyolítását a Magyar Államkincstárral,
  • előkészíti a szerződés-módosítási kérelmeket, és elkészíti, benyújtja az előrehaladási és pénzügyi jelentéseket,
  • minden szükséges dokumentummal és projekt-információval ellátja a megvalósításban közreműködő szereplőket, amelyek szükségesek a projekt Támogatási Szerződés szerinti teljesítéséhez,
  • kifizetési kérelmeket állít össze a beszámoló időszakára vonatkozóan,
  • az EPTK felületre szabályosan felvezeti a Kifizetési Kérelem adatait, bizonylatait alátámasztó dokumentumokat, ellenőrzi azok elszámolhatósági kritériumoknak való megfelelését, hiányzó részeket, aláírásokat, ellenjegyzéseket pótoltatja.

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum

projektmenedzsere: Horváth Melinda

pénzügyi vezetője: Winkelbauer Katalin

Észak-Vasi és a Dél-Vasi Paktum

projektmenedzsere: dr. Stankovits György

pénzügyi vezetője: Horváth Andrea