KÉPZÉS – Óvodai dajka

Ingyenes óvodai dajka (OKJ 31 32 140 01) képzés regisztrált álláskeresők számára!

A képzés helyszíne: Szombathely, távolabbi lakhely esetén útiköltség térítés! A képzés kezdetétől az utolsó vizsga napjáig keresetpótló juttatás: 81.000 Ft/hó(napi 2700Ft)

Mielőbb jelentkezzen, ha nem szeretne lemaradni, nézze meg induló képzéseinket, ahol információt kaphat az aktuális  jelentkezési határidőkről és a képzések indulási időpontjairól!

Az óvodai dajka képzés jellemzői:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

380 óra, Elméleti képzési idő aránya: 60 %, Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

 

3.1.2.

3410

Oktatási asszisztens

 

Óvodai dajka

 

Óvodai dajka

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– az óvodapedagógussal való együttműködésre

– a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre

– az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére

– a gyermek tevékenységének aktív segítésére

– a beteg gyermek ápolására

– empátiára, toleranciára

– adekvát kommunikációra

– általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni

– a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

– módszeres munkavégzésre

– differenciált bánásmódra

– segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében

– betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

11470–16

Óvodai nevelési feladatok

4.4.

11688–16

Gondozás és egészségnevelés

4.5.

11543–16

Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében

4.6

11544–16

Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését és vas megyei állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, érdeklődjön személyesen a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Munkaügyi Kirendeltség)!

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 153 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa